listsהורדות
מסמכים משפטיים, רשימות ועוד.
 

 

הבהרה בנושא דרישות במקום העבודה - עו״ד תמיר טורגל
4.3.2021

 לצפייה/הורדה 
 

הצהרת אפוטרופוס למניעת כל הליך או התערבות רפואית במסגרת המוסד החינוכי ושמירת סודיות - עו״ד תמיר טורגל
 לצפייה/הורדה 


פטור ממסיכה - החוק על פי שר הבריאות ניצן הורביץ. מסמכים מאת עו״ד תמיר טורגל
לצפייה
 
שמות ומספרי טלפון של עורכי דין היכולים לסייע לכם בתביעת עסק שכפה מסכה, בדיקות וחיסון ומאיים על הפרנסה או על הזכויות. 
  • יוסף די קסטרו עו״ד 050-4489894
  • רונית לירן שקד עו״ד 050-4979165
  • תמיר טורגל עו״ד 054-2358877
  • ולנטינה נלין עו״ד 052-3684127
  • יוסף עו״ד 054-380-6459
  • יורם עו״ד 052-678-3487
  • אש תומר עו״ד 052-5280080
  • רות מכנס סוחובולסקי - 054-7593588