העתיד

פירוט המגיפות המתוכנתות לנו באופן מעורר טלטלה
אוניברסיטת ג׳ונס הופקינס מארה״ב מציגה את פירוט המגיפות המתוכננות עד שנת 2028
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf